Η προστασία της υγείας των εργαζομένων μας είναι εξαιρετικά σημαντική στην JURA. Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον σχεδιασμένο σύμφωνα με εργονομικές αρχές, εξοπλισμό κατασκευασμένο με βάση την ασφάλεια και διαρθρωτικά μέτρα προστασίας (π.χ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας). Παρέχουμε επίσης εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, π.χ. σε σχέση με ηλεκτρικά συστήματα.

We are thus making a contribution to achieving SDG 3

SDG healthy lives Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development