Η εστίαση της JURA σε προϊόντα διακεκριμένης κατηγορίας στην παγκόσμια αγορά ανάπτυξης μας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώνουμε τις δραστηριότητες και τους πόρους μας πολύ αποτελεσματικά. Με την πάροδο των ετών, αυτό μας επέτρεψε να αναπτύξουμε εξαιρετική τεχνογνωσία στον τομέα που επιλέξαμε. Αυτή η εστιασμένη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εδώ και δεκαετίες αξιοποιείται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να έχουμε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στον κλάδο μας μέσω της καινοτομίας, να διασφαλίζουμε το μέλλον της επωνυμίας με μακρόχρονη προοπτική και να παραμένουμε αξιόπιστος συνεργάτης και εργοδότης.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8 and 9

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development