ΒΕRSON ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ

Αγαμέμνονος 47 Καλλιθέα
info.jura@sarafidisgroup.gr
sales.jura@sarafidisgroup.gr
jura.service@sarafidisgroup.gr

Τηλέφωνο +30 210947 8777
Φαξ +30 210 948 0320